แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการพร้อมจัดหาสวัสดิการให้กำลังพลมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากนโยบายต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก

     ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กองทัพภาคที่ 2 นำโดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมจัดหาสวัสดิการให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรง มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากนโยบายต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก จึงได้มีการจัดเตรียมภาชนะ อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับห้องใหม่ ที่จะเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย สะอาด สะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในแต่ละวันกำลังทหาร ตอนสูทกรรม จะประกอบอาหารตามหลักโภชนาการอาหารให้ประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ขอให้ญาติๆ ทหารใหม่ คลายความวิตกกังวลที่ลูกหลานของท่าน จะเข้ามารับใช้ประเทศชาติ เนื่องจากทางหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 จะให้การดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนคนในครอบครัว ทั้งเรื่องที่พัก อาหารการอยู่การกิน ที่ถูกตามหลักโภชนาการทุกอย่าง ส่วนในระหว่าสงประจำการ ทางหน่วยก็จะจัดสวัสดิการตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมทุกประการ ขณะเดียวกันการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนี้ ถือเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนเหล่าน้องๆ ทหาร ที่ได้เสียสละเวลาเข้ามารับใช้ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

Total Page Visits: 116 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube