ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ริมตลิ่งวัดท่ากกแห่ ที่ทรุดตัวหนัก ซึ่งริมแม่น้ำมูล

     นาย สฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการเตรียมการ การช่วยเหลือประชาชนกรณีเร่งด่วน

     กรณีตลิ่งทรุดตัว หรือการสไลด์ของดินริมตลิ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัย ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนพื้นที่ประสบภัย อุทกภัย น้ำป่า และดินโคลนถล่ม ซึ่งเกิดจากการลดลงอย่างรวดเร็วของลำน้ำโขง ส่งผลให้แม่น้ำมูลไหลเร็ว และลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้มีมติคณะกรรมการได้ปิดประตูเขื่อนไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา

     ผลจากน้ำลดอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการทรุด หรือการสไลด์ของดิน ประมาณ 12-13 จุด ทางจังหวัดได้เพิ่มพื้นที่ประสบภัยขึ้นเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการให้ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือต่อไป พร้อมเร่งดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือน ประชาชนตามแนวตลิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบ กั้นเขตพื้นที่อันตราย

เพื่อป้องกันในเบื้องต้น และให้ทางกรมโยธาธิการ /กรมเจ้าท่า หาแนวทางแก้ไข และซ่อมแซมให้สู่สภาพเดิม พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ อย่างเคร่งครัด พร้อมเข้าทำงานทันทีที่สั่งการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest