รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย

      พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่พร้อมหัวส่วนราชการ และผู้แทนจากทุกภาคส่วนตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนห้วยม่วง และวังแดง ซึ่งจะมีกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 10 ตุลาคมที่จะถึงนี้

     ในครั้งนี้ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวถึง “การดำเนินการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนในแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณนี้ด้วย ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป” แต่สำหรับวันนี้ เวลานี้ ให้เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการเข้าพื้นที่พักอาศัยของประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube