ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน ติดตามการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     นาย สฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน ติดตามการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     สรุปความเสียหายเบื้องต้น ตามข้อมูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ผลกระทบ 25 อำเภอ, 189 ตำบล, 1,724 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน จำนวน 159,692 คน และ อพยพ 21,691 คน ผลกระทบดังกล่าวเป็นผลเบื้องต้นจากการสำรวจเมื่อ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ในส่วนด้านอื่นๆ ทั้งพื้นที่เกษตร ด้านปศุสัตว์ และหน่วยงานราชการต่างๆ จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางเยียวยาให้เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยมี พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube