รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ประชุมหารือทบทวนการปฎิบัติและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 จัดการประชุม After Action Review (AAR) หรือ “การทบทวนหลังกิจกรรม” หลังจากที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย กองทัพภาคที่ 2 (ส่วนหน้า) ได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในห้วงที่ผ่านมา

     การหารือการปฏิบัติ การสรุปผลการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อสั่งการในการบริหารวิเคราะห์ การปฏิบัติการ (IPB) และการเตียรมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

 

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube