กองทัพน้อยที่ 2 จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่การบังคับบัญชาแม่ทัพน้อยที่ 2

     ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก แลพ พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 (อัตรา พลโท) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

    กองทัพน้อยที่ 2 จึงได้จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่การบังคับบัญชากล่าว ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

 

Total Page Visits: 202 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest