แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมร่วมหน่วยงานหารือแนวทางในการรแก้ไขปัญหาและสนับสนุนทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งนำ้ท่วม ภัยแล้ง

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมร่วมหน่วยงานประกอบด้วย นาย ธีรคมน์ อริยสุนทร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ,นาย บุญสม วงษ์ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้แทนสำนักทรัพยยากรน้ำแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือแนวทางในการที่จะให้กองทัพภาคที่ 2 เข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานหลัก ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งนำ้ท่วม ภัยแล้งซึ่งเกิดซ้ำซากๆในทุกปี ในส่วนกองทัพภาคที่ 2 ได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด เพื่อแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืนจึงยินดีที่จะสนับสนุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Total Page Visits: 80 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

Thailand
ThailandLast Updated: Loading...
Confirmed Cases0
New Case0
Total Deaths0
New Deaths0
Total Recovered0
Active Cases0
in Critical0
Case/1M0
Deaths/1M0
Total Tests0
Tests/1M0

ติดตามสถานการณ์ทั่วโลก คลิ๊ก

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube