ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมประชาชนที่อยู่บริเวณน้ำท่วม มอบสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ วัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านฯ และชมรมแม่บ้านทหารบกในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมประชาชนที่อยู่บริเวณน้ำท่วม พร้อมเข้าถวายจตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่ได้อาศัยจำวัดบนแพเพื่อรอน้ำลดซึ่งอยู่ในห้วงเข้าพรรษา หลังจากนั้นได้มอบสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ที่อยู่เส้นทางผ่านตามชุมชนริมแม่น้ำมูล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube