ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะผู้บริหารช่อง 3 พร้อมดารานักแสดงที่ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยยัง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ วัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านฯ และคณะผู้บริหารช่อง 3 พร้อมดารานักแสดงที่ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยยัง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 6 และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6

     ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ และได้มอบสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน อีกทั้งได้ประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับประชาชนในศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube