รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ลงพื้นที่จัดถวายยาและน้ำดื่ม ให้กับพระสงฆ์

     พันเอก หญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก กิตติพงษ์ พุทธิมณี ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 ,นาง ทัศนีย์ กาฬเนตร ภริยา ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 23 และชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ลงพื้นที่พระวัดศรีโนนยาง จัดถวายยาและน้ำดื่ม ให้กับพระสงฆ์ที่ไม่สามารถออกทำกิจของสงฆ์ซึ่งอยู่ภายในกุฏิชั้น 2 พร้อมตรวจเยี่ยมมอบของบำรุงขวัญรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่บ้านหนองแก(เก่า) ตำบลจาละแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

 

Total Page Visits: 183 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube