พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านท่าโพธิ์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

     วันนี้ เวลา 14.20 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะเดินทางโดยทางเรือไปที่บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว มอบสิ่งของน้ำดื่ม พูดคุยให้กำลังใจอย่าได้ท้อแท้ ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า สิ่งสำคัญที่อยากบอกให้ประชาชนทราบ 3 อย่าง คือ
1. ประชาชนประสบภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติด้านใดก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย และให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่ เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีประชาชนเดือดร้อน ขอให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

2. นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเป็นใย ได้สั่งการให้กองทัพ ส่วนราชการต่างๆ เข้าช่วยเหลือพี่น้อง โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ อยากจะเรียนว่ากองทัพ ระลึกอยู่เสมอว่า เราใช้ภาษีจากพี่น้องประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน เราต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเมื่อน้ำลด ต้องเข้าช่วยเหลือซ่อมแซม ฟื้นฟูให้กลับสภาพเดิมโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นถนน หนทาง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
3. ผู้บัญชาการทหารบก มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้อง ท่านฝากให้มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ให้ระดมกำลังพลร่วมกับครอบครัว ช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ดั่งคำที่ว่า ทหารอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจที่นั่น

 

กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube