กอ.รมน.ภาค.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หวังนำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเกษตรกรมีน้ำในการอุปโภค บริโภค ยกระดับการทำการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, ผู้แทนสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี

     สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ภาค ตอ./น. โดยในปี 2561 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 337 ระบบ และในปีงบประมาณ 2563 ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการ อีกจำนวน 546 ระบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร แต่เนื่องจากในปี 2562 นี้ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประสบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จึงได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขุดบ่อบาดาล เพื่อจัดทำน้ำประปาให้ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ทั่วถึงพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อน

     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เห็นว่า สภาเกษตรกรจังหวัด น่าจะทำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้ และสามารถที่จะขยายพื้นที่ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ถ้าหากสามารถจัดทำโครงการ และเสนอไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ทันในปี 2563 จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในปีต่อไปได้

      จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ขึ้น โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกร ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาและยกระดับการทำการเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

 

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest