พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดมหกรรมการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อสนองตอบนโยบายกองทัพบก

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดมหกรรมการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อสนองตอบนโยบายกองทัพบก

     กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วย โดยยึดถือแผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองทัพบก ปี 2560 – 2564 ในการดำเนินการ และติดตามประเมินผลมาอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังพลภายในหน่วย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการจัดการความรู้

     ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า “การปฏิบัติราชการใดๆ ความถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ต่อสถานการณ์ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์หน่วย เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4. 0 ตามแผนนโยบายกองทัพบกต่อไป” ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest