ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ หัวหน้าคณะประสานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้) ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการฝึกอบรมฯ มีขึ้นในห้วงวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับป่าไม้, กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เบื้องต้น, เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานดับไฟป่า ประวัติความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ฯลฯ อีกทั้งยังถือว่าเยาวชนกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง มีเยาวชนเข้ารับการอบรม จำนวน 85 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube