กองทัพภาคที่ 2 จัดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2” ประจำปี 2562

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2” (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมในพิธีฯ ซึ่งได้จัดการอบรมในระหว่าง วันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562

     สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ในทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ใช้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์และร่วมกันในการแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีปลูกจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกด้านความมั่นคง และพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

     โดย พลโท ธเนศ วงค์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “งานป้องกันประเทศ กองทัพภาคที่ 2” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ซึ่งมาจากข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ, และผู้บริหารภาคเอกชน กว่า 90 คน ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

Total Page Visits: 65 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube