กองทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของกองทัพบก ความรู้เกี่ยวกฎมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร เพื่อให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธฺภาพ และประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีกลังพลที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันปราปรามยาเสพติดในหน่วยพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอบรม ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2572 ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

Total Page Visits: 21 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube