แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าติดตามความคืบหน้าการขุดเจาะน้ำบาดาล ภายในสถานีผลิตน้ำและศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 ดำเนินการขุดเจาะเพื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาช่วยเติมน้ำให้ระบบประปา ของการประปาภูมิภาคสาขาสุรินทร์

ในขณะที่ พันเอกสุรชิน กาญจนจิตติเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกำลังพลชุดติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ เข้าติดตั้งระบบ โอกาสนี้ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมการขุดเจาะน้ำบาดาลภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ซึ่งกำลังพลในสังกัด กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 กำลังเร่งทำการขุดเจาะ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของโรงเรียน สร้างความดีใจให้กับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก และติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ดูการขุดลอกสระทำระบบธนาคารน้ำ อำเภอเมืองสุรินทร์

สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กำชับให้มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและพื้นที่ในการเจาะบ่อบาดาล รวมถึงกำหนดจุดติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมระบบประปาท้องถิ่น หรือตั้งเป็นจุดจ่ายน้ำให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว 8 บ่อ และจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในการเดินทางมาครั้งนี้ มีนายประภัสสร์ มาลาลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พันเอกสาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25 นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ให้การต้อนรับ

 

Total Page Visits: 224 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube