แม่ทัพภาคที่ ๒ เปิดกิจกรรม “รวมพลคนรักษาป่าทับลาน” ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๓ (คลองน้ำมัน) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

     เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๓ (คลองน้ำมัน) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลคนรักษาป่าทับลาน” โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา), ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา), นายอำเภอครบุรี, นายอำเภอเสิงสาง, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสิงสาง, ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน, หัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๓ (คลองน้ำมัน) พร้อมด้วยข้าราชการ และนักเรียน ร่วมในกิจกรรมฯ

     ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔) มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลรักษาป่าไม้ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ อย่างยั่งยืน โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ยังคงมีสถานการณ์การบุกรุกและลักลอบตัดไม้อยู่ในระดับรุนแรง และมีการจับกุมแรงงานต่างชาติ เข้ามาลักลอบตัดไม้ได้เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้ง “หน่วยเฉพาะกิจทับลาน” โดยใช้กำลังทหารบูรณาการสนธิกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจ ป่าไม้ และฝ่ายปกครอง ดำเนินการลาดตระเวนป้องกัน เพื่อตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย เส้นทางลำเลียง ขนย้ายไม้ จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ร่วมตรวจจับกุม ตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังในเขต อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

     การจัดกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า, กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ, ปลูกต้นยางนา, การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดสกัด, การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกป่า

Total Page Visits: 189 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube