กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการทหารไทยหัวใจเข้มแข็งหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พันเอก ภัทราวุธ สุทธิ์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมโครงการทหารไทยหัวใจเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อให้ความรู้แก่กำลังพลของหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมี กำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 กำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรนารี, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

Total Page Visits: 167 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube