กองทัพภาคที่ 2 จัดโครงการ “ปรับเพื่อเปลี่ยน ลดเสี่ยง ลดโรค”

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิด”โครงการปรับเพื่อเปลี่ยน ลดเสี่ยง ลดโรค” เพื่อให้กำลังพลกองทัพภาคที่ 2 มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สง่าผ่าเผย มีลักษณะทหารที่ดี สมวัยตามห้วงอายุของกำลังพล ตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army” ของ ผู้บัญชาการทหารบก ณ ห้องราชาวดีแกรนฮอลล์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

 

Total Page Visits: 130 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube