กองทัพภาคที่ 2 เปิดการจัดกิจกรรม “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge”

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” สานพลังไทย ใจมั่นคง ครั้งที่ 1 ณ สนามกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

    รูปแบบการแข่งขันผ่านสถานีทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ 9 สถานี โดย 1 ทีมแข่งขัน ประกอบด้วย พลเรือน นักศึกษาวิชาทหาร อายุ 18-23 ปี 4 คน และทหาร 2 นาย

    ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก จาก 23 ทีม และคัด 5 ทีมส่งเข้าแข่งขันในระดับกองทัพบก ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ต่อไป

    กิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่จะบูรณาการระหว่างส่วนราชการและสถาบันการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี โดยใช้สถานีทดสอบกำลังใจทางทหารมาประยุกต์เป็นสื่อ และทุกคนสามารถเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้ตระหนักถึงความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ พร้อมให้การช่วยเหลือทำความดีต่อบ้านเมือง

   การแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้หวังเป็นเลิศทางด้านกีฬา แต่ต้องการให้ผู้เข้าแข่งขัน มีความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือองค์การให้ทุกคนมีจิตสำนึกในความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนขาวไทยและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาด้านความมั่นคงของชาติในอนาคต

Total Page Visits: 209 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube