คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาและทุนยังชีพ ประจำปี 2562

จากนโยบายผู้บัญชาการทหารบกมอบให้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกดำเนินการมอบทุนการศึกษาและทุนยังชีพ ให้กับกองทัพภาคต่างๆ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562

     กองทัพภาคที่ 2 โดย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและยังชีพ ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับมอบจากนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยมียอดทุนการศึกษาทั้งสิ้น 683,000 บาท

โดยได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ทุนการศึกษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 36 ราย
2. ทุนยังชีพบุตรที่มีความตองการพิเศษ จำนวน 90 ราย
3. ทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพ จำนวน 25 ราย

     ณ ห้องคุณเปรม สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

Total Page Visits: 209 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube