รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประชุมการประกวดกิจกรรมติดดาว ผลงานการจัดการความรู้คุณภาพกองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการประชุมการประกวดกิจกรรมติดดาว ผลงานการจัดการความรู้คุณภาพกองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

     ซึ่งเป็นการประกวดกิจกรรมติดดาว การจัดการความรู้คุณภาพ กองทัพภาคที่ 2 การให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยของตนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทำให้สามารถนำองค์ความรู้ เครื่องมือต่างๆ มาจัดการความและรู้ไปใช้ในหน่วยของตนอย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ เชิงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม 4 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

Total Page Visits: 159 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube