รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ฟังการบรรยายทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมการฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ฟังการบรรยายทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมการฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562 ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 จะทำการฝึกระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการ และผู้เข้ารับการฝึก มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการฝึกฯ ณ ห้องประชุม Commander Operation Center (COC)  สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

 

Total Page Visits: 154 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube