รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปิดงาน “พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล”

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานปิดงาน “พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล” และอัญเชิญผ้าเอกเข้าสู่ศูนย์ปรัมพิธี ถวายผ้าไตรเอก ร่วมจุดประทีป และเวียนเทียนเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, สำนักพุทธศาสนา, และพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4 – 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร, ถวายสังฆทาน, การประกวดคุณธรรม, ทอดผ้าป่า 99 วัด เพื่อสร้างสรรค์ และปลูกฝังด้านศิลธรรมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

Total Page Visits: 131 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube