รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงและสั่งการ “ศูนย์ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ”

      ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมาตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ จัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือภัยแล้ง” เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

      ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรง จัดตั้ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ” สำหรับเตรียมเข้าให้การช่วยเหลือกับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่ โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

 

Total Page Visits: 30 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube