กองทัพภาคที่ 2 เตรียมการฝึกแผนป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2562

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ฟังการบรรยายสรุปของหน่อยรอง (Biref Back) และการซักซ้อมการปฏิบัติประกอบภูมิประเทศจำลอง (Rock Rehearsal)

    ในห้วงสัปดาห์พร้อมรบกองทัพภาคที่ 2 แม่ทัพภาคที่ 2 ได้อนุมัติแนวความคิดในการฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ ส่วนรับการฝึก มีความเข้าใจในภารกิจ ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 

Total Page Visits: 1 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest