กองทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ณ ห้องศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน เกษตรปศุสัตว์ ประมง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ผู้แทน โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน เข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการของมูลนิธิโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ ววัตถุประสงค์หลักคือ การมีอาหารให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอถูกต้องตามหลักโภชนาการ การเรียนรู้แบบฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการเกษตรปศุสัตว์ประมงและทักษะการจัดการ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียน ซึ่งในครั้งนี้ มีโครง มีโรงเรียนในโครงการ จำนวน 151 โรงเรียนและของบประมาณมา 144 โรงเรียนเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2562

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest