แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เป็นการคัดเลือกหน่วยที่มีความพร้อมสูงสุด จากหน่วยต่างๆ ในกองทัพภาคที่ 2 และมาคัดเลือกแข่งขันในรอบสุดท้ายก่อนที่จะส่งหน่วยที่ชนะการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเข้าแข่งขันระดับกองทัพบกต่อไป เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

Total Page Visits: 9 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest