รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ 2

      พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 ( Log ex 62 )ซึ่งเป็นการฝึกการส่งกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการด้านการฝึกส่งกำลังบำรุงให้มีขีดความสามารถ ตอบสนอง ทุกภารกิจให้กับหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้เริ่มการฝึกมาตั่งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมพันตรีเจริญจ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

 

Total Page Visits: 43 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube