แม่บ้านทหารบกจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. ป้องกันโรคไข้เลือดออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในพื้นที่บ้านพักทหารค่ายสุรนารี

     คุณวัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (2) พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุรางคนา เอี่ยมวิจิตร์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (4) คณะนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมได้จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำกิจกรรมในการกำจัดยุงลายที่เป็นปัญหา ต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ ในพื้นที่บ้านพักข้าราชการทหารหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube