รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก

      วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี (จีน: 林則徐) ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่น (จีน: 虎门销烟) ครั้งแรก สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติที่ 41/111 [1] เริ่มสอดส่องสังเกตสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกเมื่อ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) กองทัพภาคที่ 2 ได้เลงเห็นพิษภัยจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยนำเยาวชน น้องทหารประจำการและประชาชนทั่วไปเข้าชมการจัดนิทรรศการ ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมี พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีเปิด ณ ห้องศรีพัชรินทรสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Total Page Visits: 137 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube