ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบาย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบาย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 คือ ชรมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 21, ชมรมแม่บ้าน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, ชมรมแม่บ้าน กองพลทหารราบที่ 3 และ ชมรมแม่บ้าน กองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของชมแม่บ้านในพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube