รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ จุดสกัด ด้านความมั่นคง ในพื้นจังหวัดศรีสะเกษ ,สุรินทร์ ,บุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่การบูรณาการจากหน่วยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด กองกำลังป้องกันชายแดน ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด้านความมั่นคง ในพื้น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 18 แห่ง ในห้วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 25 มิถุนายน 2562 เพื่อป้องปรามในทุกๆ ด้านในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2 ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด และกองกำลังป้องกันชายแดน ได้บูรณาการกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จัดตั้งจุดตรวจความมั่นคง เพื่อให้ในพื้นที่รับผิดชอบมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย

Total Page Visits: 22 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด


ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซด์ armygames.army2.mi.th

หรือผ่าน Line Official

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube