รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 นำน้องๆ ทหารใหม่จากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลังจากที่เข้ารับการฝึกมากว่า 6 สัปดาห์ เพื่อให้ทหารใหม่ได้เข้าถึง คำว่าชาติ ศาสนา กษัตริย์  พุทธมามกะ แปลว่า ผู้ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเรา หมายถึงผู้ประกาศตนว่าขอถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ หรือผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา การประกาศตนเป็นพุทธมามกะนั้นอาจจัดทำเป็นพิธีเหมือนการประกาศตนเป็นอุบาสก อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลเรียกว่า พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนคราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

Total Page Visits: 49 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube