รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขัน ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของหน่วยกองทัพภาคที่ 2

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขัน ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก (12 นาย) ของหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 เป็นหน่วยจัดตั้ง กองอำนวยการตรวจสอบ/แข่งขันของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่การแข่งขัน กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube