รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     เพื่อขับเคลื่อนกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ โดยได้มีความร่วมมือกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการ กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มจิตอาสา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน

Total Page Visits: 128 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube