รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา

     เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 เวลา 11.00 น. พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง มทภ.2/รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งโครงการดังกล่าว กอ.รมน.ภาค 2 ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพบปะและตอบข้อซักถามสื่อมวลชน, นักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกองทัพบก และผู้แทนสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ค.(ท) ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ โดยวิทยากรชุดขุนศึก 62 ด้วย ในการนี้ มีสื่อมวลชนจาก จว.น.ค.,อ.ด.,น.ภ.,บ.ก.,และ ล.ย. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube