รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการประชุมชี้แจงนโยบายที่สำคัญด้านมวลชนของกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีปิดการประชุมชี้แจงนโยบายที่สำคัญด้านมวลชนของกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนงานด้านมวลชน ของกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 19 รายจากหลายสาขา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลชนของกองทัพภาคที่ 2 ที่ได้ทุ่มเท สละเวลาช่วยเหลืองานด้านมวลชน ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

Total Page Visits: 196 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube