แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิม ประจำปี ๒๕๖๐

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิม ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในปีนี้ใช้กำลังพล สวนสนามทั้งหมดจำนวน ๑๗ กองพัน โดยมี พันเอก ปราโมทย์ นาคจันทึก รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เป็นผู้บังคับกองผสม เพื่อให้ทหารทุกนายจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทหารทุกนายจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารมืออาชีพ มีความรักความสามัคคีอย่างแน่นแฟ้น พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของส่วนรวม เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนไว้อย่างมั่นคงตลอดไป ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

เครดิตภาพมุมสูง :
G-Next Cinematography

Total Page Visits: 225 - Today Page Visits: 4

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube