มทภ.2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2 ยี่ยมชมการจัดแสดงกิจกรรมทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เยี่ยมชมการจัดแสดงกิจกรรมทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำการของหน่วยทหาร, การจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก, กิจกรรมหอสูงทด สอบกำลังใจ,กิจกรรมขี่ม้า, กิจกรรมเพนท์บอล, กิจกรรมนันทนาการ และภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กร่วมเขียนบทความทำความดีเพื่อพ่อ เพื่อให้เด็กนั้นแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการตอบปัญหาชิงรางวัล, การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน, การแสดงดนตรี และการแสดงของนักเรียน ตลอดจนมอบของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำฯ รัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

Total Page Visits: 32 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube