นอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตร ธิดา ของกำลังพลในส่วนของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ และกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒ ได้มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในวันนี้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

Total Page Visits: 103 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube