แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน รุ่นที่ 2”

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน รุ่นที่ 2” จากสภาวะสภาพอากาศในปัจจุบันการฝึกทหารใหม่ในห้วงฤดูร้อนทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกมีการบาดเจ็บจากสภาวะความร้อนเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเฝ้าระวังในการฝึกหรือในช่วงฤดูร้อนนี้ ณ ห้องราชาวดีแกรนด์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube