แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

     เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 เวลา 1000 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดศูนย์สั่งการติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     การดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงสงกรานต์ จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 110 จุด ประกอบด้วย 27 จุดบริการหลัก 83 จุดบริการร่วม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเดินทางให้กับประชาชน กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดเตรียมจุดบริการสำหรับพักรถ พักคน, จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการสอบถามเส้นทางการจราจร และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน, บริการเครื่องดื่ม กาแฟ, บริการซ่อม ตรวจสภาพยานพาหนะ, ห้องน้ำ ห้องสุขา

     จากนั้น เวลา 11.00 น. แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนบริเวณ ถนนมิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ด้านตรงข้ามศาลปกครอง ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     ต่อมา เวลา 1145 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุของสถานีขนส่ง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพบปะพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และตรวจติดตามกระบวนการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร คนขับ โดยเน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง อาทิ ห้ามขับรถเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ห้ามโทรศัพท์แล้วขับ ง่วงห้ามขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และรถมีสภาพพร้อมสมบูรณ์ ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube