พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 61

กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2

นำคณะข้าราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สืบสานประเพณีสงกรานต์

ภายในค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube