รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ คณะตรวจเลือกที่ 5 พื้นที่อำเภอพิมาย โดยมี พันโท เนตร รัตนวราหะ ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกเเละนายอำเภอพิมาย ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube