รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ประชุมเตรียมการสำหรับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย – กัมพูชา

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 1000 นาฬิกา พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะ รองเสนาธิการ ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 2 และคณะ ได้เดินทางไปประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(RBC) ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 และภูมิภาคทหารที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประสานงานด้านการปฏิบัติและความร่วมมือตามแนวชายแดน และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการที่จะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการชายแดนที่จะมีขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของแต่ละฝ่ายที่จะนำเข้าประชุม , ร่างกำหนดการประชุม พร้อมทั้งการขอรับการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกอื่นๆ จากฝ่ายกัมพูชา ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 2 สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 จุดผ่านแดนถาวร ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube