รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ในพื้นที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

      พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ในพื้นที่อำเภอหนองกี่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจเลือกที่กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดลงพื้นฯ ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube