แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางจัดกิจกรรมการจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนคราาชสีมา

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช และคณะกรรมการจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนคราาชสีมา ตามโครงการ 109 ปี 109 ล้าน เพื่อโรงพยาบาลมหาราช ร่วมประชุมที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เพื่อกำหนดแนวทางจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้คนไทยได้ร่วมทำมหากุศลโดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมืองที่จะเป็นมหานครแห่งใหม่ เป็น SMART CITY เพราะความเจ็บป่วยไม่ได้จำแนกมีหรือจนดังนั้นต้องเตรียมการ ขอเชิญทุกคนมาช่วยกันอย่างคิดว่าเป็นภาระ แต่ให้ทุกคนร่วมเป็นพละ คือเป็นกำลังร่วมกันคิดดี ทำดี และภักดี ขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ ในโครงการนี้ได้รับความเมตาจาก พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นองค์อุปภัมภ์ และคณะศิษยานุศิษย์ดารานักแสดงจำนวนมากมายมาร่วมด้วยช่วยกัน ด้วยจิตอันเป็นกุศลเช่น คุณหม่ำ จ๊กม๊ก, อุ้ย ระวิวรรณ จินดา, อ้อย จิรวดี, ชิน ชินวุฒิ, มัม ลาโคนิค,  สำหรับอุ้ย ระวิวรรณ จินดา  ซึ่งถือกำเนิดที่โรงพยาบาลมหาราช หรือโรงพยาบาลส่วนหม่อนในอดีต ก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยากเต็มกำลังเพื่อทดแทนพระคุณโรงพยาบาลแห่งนี้ เพราะโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ใช้ของคนโคราช แต่เป็นของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่คุณรักหรือแม้แต่ตัวคุณ เพราะความเจ็บป่วยไม่เลือกบุคคล

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube