รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พันเอกสุรชิน กาญจนจิตติ เลขาธิการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 28 มีนาคม 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest